Bjørvika er et område øst i Oslo sentrum. Området ligger dels i det administrative området Sentrum og dels i bydel Gamle Oslo, og grenser mot Gamlebyen i øst, Akersneset og Kvadraturen i vest og Grønland i nord. Det er også navn på landområdene som tidligere utgjorde byvika av indre Oslofjord: Siden middelalderen har Bjørvika blitt stadig mer utfylt og utbygd. Utfyllingene har blant annet resultert i buktene Bjørvika og Bispevika.

Siden byggestart på Operahuset i 2003 har det pågått en storstilt anleggsaktivitet i Bjørvika, med bygging av Barcode og diverse næringsbygg, Bjørvikatunnelen, boligkompleksene på Sørengautstikkeren, det nye Deichmanske bibliotek og det nye Munchmuseet/Stenersenmuseet. Området vil når det er ferdig utviklet være et nytt kulturelt og urbant senter i Oslo.

Kilde: Wikipedia