Youngstorvet er et torg i sentrum av Oslo. Det ligger mellom Storgata og Møllergata, midt i Torggata. Det ble anlagt i 1846.

Torget er oppkalt etter kjøpmann, grosserer og stortingsrepresentant Jørgen Young som eide Youngsløkken som gaten går over. Gaten og torget fikk navn i bystyret 2. februar 1951. Fra 1852 til 1951 het det Nytorvet, selv om det alltid ble kalt Youngstorget på folkemunne.

Rundt torget ligger blant annet Folketeaterbygningen, Folkets Hus, Venstres Hus og den tidligere hovedpolitistasjonen i Møllergata 19. Her har arbeiderbevegelsen sine store møter 1. mai. Landsorganisasjonen i Norge holder til her og de fleste av arbeiderbevegelsens organisasjoner ligger i strøket.

Torget er i dag hovedtorget i Oslo hvor det blir solgt grønnsaker, frukt og bær og en fast dag i uken er eggselgerne på plass. I sommerhalvåret er det også boder med blant annet souvenirer og solbriller til salgs.

Kilde: Wikipedia