Langs sjøfronten finner du en over 9km lang sammenhengende havnepromenade med varierte tilbud hele året. Havnepromenaden er allment tilgjengelig hele døgnet og tilpasset alle brukergrupper.

Kilde: Wikipedia